همراه بانک|سپهرنتایرانیان
بانک مرکزی در بیانه ای اعلام کرد که اپلیکیشن ها حق ذخیره کردن اطلاعات بانکی کاربر را ندارند. اپلیکیشن ها حق ندارند اطلاعات بانک مثل شماره کارت، رمز دوم  و اطلاعات بانکی را ذخیره کنند.الزامات بانکی از تاریخ ۸ اسفند ۹۷   برای اپلیکیشن های تلفن همراه از سوی اداره نظام های پرداخت و معاونت فناوری