هشدار|سپهر‌نت ایرانیان
 صاحبان کارت‌های بانکی در خصوص شیوه‌های کلاه‌برداری تلفنی و کارت به کارت هوشیار باشند. جهت چلوگیری از سواستفاده افزاد سودجو، تمام دارندگان کارت‌های بانکی موارد زیر را در نظر داشته باشند.  ۱-  ارسال پیامک‌های فریب‌دهنده با مضمون «مبلغ را به این شماره کارت ارسال کن» یکی از شگردهای افراد سودجو برای کلاه‌برداریست.  ۲-  اطلاعات مربوط